Wat is MobileXL

MobileXL is een mobiele werkbon oplossing waarmee u zeer eenvoudig opdrachten kunt versturen naar uw mobiele medewerkers.

Mobilexl is ontwikkeld vanuit de praktijk en biedt alle functionaliteit die nodig is om uw werkorders in te plannen middels een grafisch planbord, de werkbon te voorzien van alle relevante informatie zoals klantgegevens, installatie- en materiaalgegevens.

In tegenstelling tot bijna alle andere mobiele werkbon oplossingen is de vorm van de werkbon is eenvoudig te wijzigen naar uw specifieke bedrijfsproces. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere typen werkorders beschikbaar worden gesteld, zoals een installatieorder, een onderhoudsopdracht of een inspectierapport. Binnen 1 dag kunt u beschikken over een nieuw type werkbon aangezien hiervoor geen software wijzigingen noodzakelijk zijn.

De werknemer ontvangt de orders op een pda. Vanuit de werkorder kan een navigatieprogramma gestart worden (TomTom) zodat direct de kortste/snelste route naar de klant beschikbaar is. Op locatie aangekomen kan de werkorder verder afgewerkt worden zoals ook op papier gebruikelijk is. Verbruikt materiaal kan geselecteerd worden uit een voorgedefinieerde lijst en de handtekening van de klant kan eventueel direct vastgelegd worden. Groot voordeel is dat de exacte reis- en werktijden beschikbaar zijn en de voortgang van de werkorder op kantoor gevolgd kan worden.

De status van een werkorder is op kantoor te volgen middels het grafisch planbord en het "tracking & tracing" scherm waar de positie en de onderhanden werkorder van uw werknemers, indien gewenst, te volgen zijn op een landkaart. Vanwege de gebruikte open standaarden (XML) is koppeling met andere systemen eenvoudig te realiseren.

De voordelen op een rij:
• Grafisch overzicht van ingeplande opdrachten
• Actueel overzicht van de status van de werkorders
• Reis- en werktijdregistratie
• Ziekte en verlof registratie
• Registratie verbruikt materiaal
• Geen onleesbaar handschrift meer zoals op uw papieren werkorders
• Lage maandelijkse kosten (vanaf € 30,-- per pda applicatie)
• Direct beschikking over afgewerkte werkorder, niet meer aan het eind van de week
• Bij koppeling met b.v. factuursysteem, grote besparing op administratieve last mogelijk
• Door efficiënte planning werknemers, grote besparing op reistijden en gereden kilometers mogelijk


© MobileXL v.o.f. 2007 - 2015